Numărul 2 (320) / 2023

RECENT VOLUMES
Costache Conachi, „întemeietorul” imaginarului amoros în lirica românească7-22
DOI: 10.52505/1857-4300.2023.2(320).01 CZU: 821.135.1-1.09
Corcinschi Nina 
Paradigme estetice ale sacrului în poezia basarabeană contemporană23-31
DOI: 10.52505/1857-4300.2023.2(320).02 CZU: 821.135.1-1(478).09
Gherman Oxana 
„Luiza Textoris” – de la zborul oniric la explorarea abisalului inconștient32-40
DOI: 10.52505/1857-4300.2023.2(320).03 CZU: 821.135.1-31(478).09
Ivanov Constantin 
Fracturi identitare și recuperări în romanul „Woldemar”, de Oleg Serebrian41-51
DOI: 10.52505/1857-4300.2023.2(320).04 CZU: 821.135.1-31(478).09
Ivanov Nadejda 
Cuvinte de substrat examinate din perspectiva geografiei lingvistice (III)52-66
DOI: 10.52505/1857-4300.2023.2(320).05 CZU: 811.135.1ʹ282
Pleşca Ecaterina 
Semnificaţia arhetipală a copilului mitic din eposul nuvelistic67-78
DOI: 10.52505/1857-4300.2023.2(320).06 CZU: 398.2+821.135.1-34.09
Butnaru Tatiana 
Problema autenticității literare. Scurt istoric (II)79-89
DOI: 10.52505/1857-4300.2023.2(320).07 CZU: 82.09
Dicusar Cristina 
Romanele Lilianei Corobca „Un an în Paradis” și „Kinderland” în receptarea criticii dintr-o perspectivă tematistă90-97
DOI: 10.52505/1857-4300.2023.2(320).08 CZU: 821.135.1.09
Merce Gabriela-Emilia 
Procedeul de metonimizare în inteligența artificială (în limbile engleză și română)98-104
DOI: 10.52505/1857-4300.2023.2(320).09 CZU: 81ʹ276.6:004.89=111=135.1
Nichita Cristina 
Un instrument(ar) care poate facilita decodarea și exegeza textelor. Ion MANOLI. Dictionnaire des termes littéraires: Etymologie. Définition. Exemplification. Théorie. Introduction et Postface de Dorel Fînaru. Chișinău:105-109
Vulpe Ana 
Viorica RĂILEANU. Tipologia numelui de familie: semantică și structură. Chișinău: Editura UNU, 2022. 199 p.110-113
Butnaru Daniela 
Vasile BAHNARU. Pagini de lingvistică basarabeană. București: Editura Academiei Române; Brăila: Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”,114-118
Botnari Liliana Căruntu-Caraman Livia 
Nicolae Leahu: între critică şi erotocritică119-127
Hariton Natalia

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *