Numărul 1 (319) / 2023

RECENT VOLUMES
Metafora în limbajul de marketing7-16
DOI: 10.52505/1857-4300.2023.1(319).01 CZU: 811.135.1’612.2:339.138
Druţă Inga Vieru Lidia Vlas Mariana 
Achiziții lexicale „ultrarecente” pentru vocabularul limbii române17-26
DOI: 10.52505/1857-4300.2023.1(319).02 CZU: 811.135.1’373
Vulpe Ana Onofraş Maria 
Conceptele de bază ale motivologiei (Fascicula I)27-38
DOI: 10.52505/1857-4300.2023.1(319).03 CZU: 811.135.1’373
Savin-Zgardan Angela 
Tranzitivitatea și polisemia verbului în limba română39-48
DOI: 10.52505/1857-4300.2023.1(319).04 CZU: 811.135.1’367.625.1’37
Constantinovici Elena 
Funcționalitatea verbelor de origine engleză relativ recente în limba română49-62
DOI: 10.52505/1857-4300.2023.1(319).05 CZU: 811.111’367.625=811.135.1
Căruntu-Caraman Livia 
Studiu lingvistic asupra manuscrisului Sandipa. Sintaxa (4.2.). Sintaxa frazei63-76
DOI: 10.52505/1857-4300.2023.1(319).06 CZU: 811.135.1’367.51:82.09(091)
Verebceanu Galaction 
Avatarele cenzurii și condiția umană într-o societate post-utopică77-90
DOI: 10.52505/1857-4300.2023.1(319).07 CZU: 821.135.1.09
Ivanov Constantin 
Figuri feminine și fantasmele erosului în Femei de iasomie, de Ionel Bușe91-100
DOI: 10.52505/1857-4300.2023.1(319).08 CZU: 821.135.1-31.09
Ivanov Nadejda 
Considerații privind caracterul arbitrar vs non-arbitrar al semnului lingvistic101-113
DOI: 10.52505/1857-4300.2023.1(319).09 CZU: 81’1
Hîrbu Stella 
Lumea multiplu interpretabilă a artelor. Interconexiuni hermeneutice114-118
Gherman Oxana 
Galina Anițoi. Personaje în tunelul tranziției. Chișinău: UNU, 2022119-121
Burlacu Alexandru 
Aliona Luca. Procese semantice active în terminologia sportivă. Chișinău: Valinex, 2022, 240 p.122-125
Vulpe Ana 
Vasile Bahnaru, Liliana Botnaru, Livia Căruntu-Caraman, Viorica Molea, Maria Onofraş, Tamara Pahomi, Valeriu Sclifos, Lidia Vrabie, Ana Vulpe. Dicţionar explicativ al limbii omâne actuale: cu sinonime, antonime, paronime, exemple. Ediţie în 4 volume. Chişinău: Ştiinţa, 2022126-129
Zgardan-Crudu Aliona 
Itinerar științific al cercetătorului Anatol Gavrilov130-135
Gîrlea Olesea 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *