Philologia Numărul 1-2 (254) / 2011

RECENT VOLUMES
Prevestitor al romanului postsovietic3-10
Ciocanu Ion
Vladimir Beşleagă: Cultura populară, comicul realităţii, naturaleţea limbajului11-22
Cirimpei Victor
Heraclitismul şi „Devenirea rea”23-25
Cimpoi Mihai 
Polifonia romanului în exegeza bahtiniană26-35
Cogut Sergiu 
Înţelepciunea, bunătatea şi demnitatea în luminile şi umbrele adevărului36-58
Corbu Haralambie
Un roman trăirist de Ioan Sulacov59-66
Burlacu Alexandru 
De la eul arhetipal la pletora de euri67-75
Chiperi Grigore 
Car frumos cu patru boi sau tradiţie şi inovaţie între farmecul modelului şi pericolul demodării76-90
Bileţchi Nicolae
Literatură şi „Discurs” gastronomic91-95
Zaharia Viorica
Note marginale despre paradoxurile logico-semantice in limbă96-105
Bahnaru Vasile 
Etimologii balcanice106-113
Gabinschi Marc 
Particularităţi cantitative ale unităţilor fonematice în contextul sistemului fonologic germanic114-124
Chirdeachin Alexei , Babără Nicanor 
Frazeologismele: Precizări teoretice şi aspecte pragmatice125-133
Vulpe Ana 
Repere cu privire la definirea conceptului de stare134-139
Butmalai Natalia
Comportamentul lingvistic al adolescenţilor rusofoni şi tipurile lingvistice de familie140-151
Istrati Marta
Utilizarea stilistică a punctului in unele opere artistice152-158
Mîrza Tatiana
Recenzii: Iordan Datcu. Miscellanea ethnologica. – Bucureşti, Editura SAECULUM I.O., 2010159-163
Eretescu Constantin
Constelaţia „Poeţi din Basarabia” prin telescop sociologic163-168
Grati Aliona 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *