Numărul 1-2 (283-284) / 2016

RECENT VOLUMES
Neagoe Basarab şi „învăţăturile” sale3-6
CZU: 821.135.1.09
Petrescu Victor
Ion Hadârcă: autenticitate şi artificiu7-16
CZU: 821.135.1-1(478).09
Burlacu Alexandru 
Strategia monopolizării perspectivei narative în romanul Povara bunătăţii noastre de Ion Druţă17-24
CZU: 821.135.1-31(478).09
Ţau Elena
Eminescu: unitatea culturii europene şi universale25-29
CZU: 821.135.1-1.09
Copcea Florian 
Delimitări şi precizări terminologice: metalingvistică-lingvistică30-53
CZU: 81’16’37
Gavrilov Anatolie 
Vladimir Curbet − protector, valorificator, promotor şi popularizator al folclorului literar54-62
CZU: [793.3+398.5](478)(092)
Buruiană Ion 
Aspecte teoretice contemporane privind traducerea literară63-72
CZU: 81’25
Metleaeva (Luchiancicova) Miroslava 
O variantă moldovenească a cărţii populare Alexandria. Lexic (5)73-101
CZU: 821.135.1.09+811.135.1’373
Verebceanu Galaction 
Oralitatea în textul publicistic de opinie. Pamfletul102-112
CZU: 82-92+070
Molea Viorica
Caracteristicile semantice şi pragmatic ale actelor de vorbire întrebare113-120
CZU: 808.5:81’342.9’37
Pătrunjel Alina
Consideraţii privind lexicografia informatizată: de la tradiţii la inovaţii şi perspective121-130
CZU: 81’322’373:004
Păcuraru Vera
Împrumuturi sau străinisme?131-136
CZU: 811.135.1’373.43/.45
Căruntu-Caraman Livia 
Un poet moldovean − Alexandru Hâjdău (cu referinţă la studiile lui Pavel Balmuş)137-139
CZU: 821.135.1.09(092)
Cubleşan Constantin
Cu recunoştinţă şi cu tristeţe despre Eugeniu Russev140-142
CZU: 821.135.1(478).09(092)
Ciocanu Ion

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *