Philologia Numărul 5-6 (240) / 2008

Fără categorie
Ion Druţă– scriitor de dimensiuni universale3-3
Berindei Dan
Dramaturgia Druţiană pe scena teatrului naţional leton4-7
Melnace Rita
Ion Druţă şi memoria arheală8-13
Codreanu Theodor
Fenomenul artistic Ion Druţă în viziunea coordonatorului14-23
Dolgan Mihail
Ion Druţă şi literature bulgară din secolul al XX-lea24-30
Taraburca Emilia
Valenţele emoţionale ale invocaţiei(în baza dramaturgiei lui Ion Druţă)31-34
Agapi Liuba
Perspective narative în romanul Noul seminar de Leon Donici-Dobronravov35-41
Taburceanu Polina
Pedagogia socială a lui Ioan Slavici42-45
Costiuc Natalia
Tehnici de impersonalizare a personajului în dramaturgia basarabeană contemporană46-54
Butucioc D.
Romanul lui Vitalie Ciobanu: Metadialog şi dialog cu lumea55-64
Grati Aliona
Casa – microcosmos. O interpretare bachelardiană a spaţiului în opera lui urmuz65-70
Baculea Maria
Elsa morante: maternitatea gândului şi maternitatea omului. Meditaţii pe marginea unui subiect ontologic71-77
Ciocoi Tatiana
Miturile şarpelui în poezia epică populară78-84
Butnaru Tatiana 
Din istoria consemnării şi editării naraţiunilor populare comice româneşti85-93
Pasat Angela
Lexicul social-istoric în toponimia românească Pruto-Nistreană 2. Toponime oiconimice, sociale, profesionale94-104
Eremia Anatol
Marcarea opoziţiilor cazuale ale substantivului prin formele paradigmatice ale adjectivului determinant105-109
Dîrul Alexandru
Modul acţiunii iterative şi semel-factive în exprimarea aspectualităţii din limba română110-114
Luchian Tatiana
Analiza componenţială a semanticii verbelor de stare în limba română115-120
Butmalai Natalia
Taxonomia (Taxinomia) în terminologie:Aspecte diacronice, concepţii şi definiţii121-128
Hometkovski Ludmila
Vasile Bahnaru, Elemente de lexicologie şi lexicografie129-131
Popa Gheorghe 
Ana Vulpe, Dicţionar rus-româm, român-rus132-133
Vrabie Lidia
Nina Corcinschi, Poezie şi publicistică. Interferenţa limbajelor134-135
Caraman Vlad 
Cristina Grossu-Chiriac, Mitul Medeei în literatura germană contemporană135-137
Gîrlea Olesea 
Valeriu Rusu 1935-2008138-140
Pavel Vasile

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *