Philologia Numărul 3-4 (238) / 2008

Fără categorie
Dimitrie Cantemir: Plaiul natal şi datinile sale3-11
Cirimpei Victor
  Personalitatea lui Dimitrie Cantemir în discursul identitar basarabean în perioada interbelică12-19
Ciobanu-Tofan Alina
  Interpretarea Istoriei ieroglifice din perspectiva Barocului20-23
Cozmulici Alisa
Poezia limba moldovenească de Nicolai Costenco analizată din perspectivă hermeneutică24-27
Bileţchi Nicolae
Interbelicul basarabean şi poezia de Tranziţie28-36
Rachieru Adrian Dinu
Traducerea ca interpretare: Ultima versiune românească a romanului Don Quijote37-43
Pavlicenco Sergiu
Aspectul înaltei meniri a omului în romanul lui Thomas Mann Alteţă regală44-47
Cuşnir Jozefina 
Folcloristica în R.A.S.S. Moldovenească (anii 1930-1940)48-57
Băieşu Nicolae
Categoria modalităţii în limba română58-70
Bărbuţă Ion 
Sintaxa, sintaxologia şi unităţile lor71-77
Botnarciuc Vasile
Lirica eminesciană în veşmînt alolingv78-84
Apetri Dumitru 
Traducere sau parafrază? Probleme de transpunere a înţelesurilor din limba sursă (e.g. latina) în limba-ţintă (e.g. româna)85-91
Gordon Octavian
Natura comunicativă a titlului unui text specializat92-95
Cravcenco Victoria
Sociolingvistica în etapa actuală: Acquis-uri şi perspective96-100
Moldovanu Gheorghe
Fenomenul fonetic negativ de diftongare a triftongilor în rostirea spontană101-104
Frunză-Danail Gabriela
Etnologul Victor Gaţac la 75 de ani105-108
Botezatu Grigore
Boris Tukan: biobibliografie Cu prilejul a 85 de ani din ziua naşterii108-114
Sîrf Vitalii
Apărător al cetăţii (Un an de la trecerea în nemurire a academicianului Silviu Berejan)115-126
Mătcaş Nicolae
Opinia academicianului Silviu Berejan127-134
Cotelnic Teodor
„Orizontul semasiologic” al Acad. Silviu Berejan135-140
Popa Gheorghe 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *