Numărul 1-2 (301-302) / 2019

RECENT VOLUMES
Despre o controversă lingvistică biseculară: cui aparţine primordialitatea? limbii române, limbii dacice, limbii latine barbare sau…?  3-35
CZU: 81’0
Bahnaru Vasile 
Tentative de codificare a limbii „moldovenești” (1926-1932)  36-43
CZU: 811.135.1’0
Codreanca Lidia 
O primă ediție a Alexandriei lui Năstase Negrule  44-49
CZU: 398.51(=135.1)+821.135.1.09″15″
Verebceanu Galaction 
Considerații asupra conceptului de „arhetip”  50-58
CZU: 821.135.1.09
Ivanov Constantin 
Fenomene semantice în terminologia medicală: paronimia  59-62
CZU: 811.135.1’276.6:61
Mincu Eugenia 
Varietatea lexicală în opera lui Ion Creangă  63-69
CZU: 811.135.1’374+821.135.1.09
Botnari Liliana 
Echivalente româneşti ale verbelor aspectuale din limba rusă derivate cu prefixul ot-  70-77
CZU: 811.161.1’367.625
Sobol Aliona
Evoluția/revoluția discursului publicitar francez  78-85
CZU: 811.133.1.9-3
Enicov Cristina 
Numele propriu de persoană ca obiect de studiu al sociolingvisticii  86-95
CZU: 81’27
Trebeş Tatiana
Plurale duble. Forme de dual arhaic în limba română  96-99
CZU: 811.135.1’373
Georgescu Nicolaie
Aureliu Busuioc: histrionul în noul Babilon  100-108
CZU: 821.135.1(478).09
Burlacu Alexandru 
Moduri ale „literaturii colective” în cenaclul de la Sburătorul  109-127
CZU: 821.135.1.09
Tudurachi Ligia
Perspectiva narativă intradiegetică în romanul Adela de Garabet Ibrăileanu  128-132
CZU: 821.135.1.09˗31
Potîng Tatiana 
Pluguşorul de Anul Nou pentru flăcăi din Străşenii anului 1938 (Variantă a hăiturii tradiţionale)  133-155
CZU: 398.332.4(=135.1)
Pleşca Ecaterina 
Dincolo de ipostaza de romancier. Eul confesiv între ,,naivitate” și ,,sentimentalism”  156-164
CZU: 821.135.1.09
Secăreanu Ozana
Veronica Păcuraru. Semnul lexical și dezambiguizarea lui semantică. Chișinău: Pro Libra, 2017, 264 p.  165-166
CZU: 811.135.1’373
Vulpe Ana 
O nouă contribuție tipărită a Alexandriei  167-170
CZU: 821.135.1.09
Popa Gheorghe 
Întoarcerea la mitul existenţial al lui Mihai Eminescu  171-176
CZU: 821.135.1.09(092)
Copcea Florian 
Alexandru Dîrul la 90 de ani de la naştere  177-182
CZU: 811.135.1(092)
Cotelnic Teodor

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *