Numărul 1-2 (266) / 2013

RECENT VOLUMES
Subiectul vorbirii 2. Ce este vorbire?3-17
Gavrilov Anatolie 
Fenomenul romanesc aureliu busuioc18-31
Ciocanu Ion
Consideraraţii pe marginea „întoarcerii la izvoare” a lui Grigore Vieru32-39
Boldeanu FlorentinaNarcisa
La şcoala lui arghezi:Teodor Nencev40-42
Burlacu Alexandru 
Etnologul basarabean Petre V. Ştefănucă în pagini necunoscute43-47
Datcu Iordan
Un etnolog încă neapreciat la justa lui valoare48-58
Buruiană Ion 
Cu privire la inovaţiile lexicale şi dezambiguizarea lor semantică prin expansiune contextuală (abordare epistemologico-lexicografică)59-69
Păcuraru Vera
Etimologii onomastice şi etnonimice70-74
Gabinschi Marc 
Nume de familie provenite de la etnonime (I)75-81
Cosniceanu Maria
Reflexe de vorbă tracică pe parcurs de milenii în limbile diferitor popoare82-90
Cirimpei Victor
Sistemicitatea terminologiei militare vestimentare91-98
Negru Valentina
Anatol Gavrilov. În căutarea de noi repere pe drumul gândirii99-102
Gîrlea Olesea 
Zamfir C. Arbore. Dicţionarul geografic al Basarabiei102-112
Oprişan Ionel
Angela Savin-Zgardan. Probleme ale motivaţiei unităţilor polilexicale stabile în limba română112-114
Butuc Petru 
Mihaela Secrieru. Bibliografie signaletică de didactică a limbii şi literaturii române (1757- 2010),3 vol.115-118
Popa Viorica
Pe drumul gândirii, cu literatura119-122
Plămădeală Ion 
Anatol Gavrilov – teoretician al romanului123-125
Ciocanu Ion
Vlad Pohilă – proeminent om de cultură126-127
Cosniceanu Maria
Ion Eţcu octogenar128-134
Cotelnic Teodor
A iubit viaţa omenia fiindu-i credinţa… Mihail Dolgan (1939-2013)135-137
Raileanu Vitalie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *