Peer review

Procesul de peer review se desfășoară în conformitate cu Regulamentul de evaluare, clasificare și monitorizare a revistelor ştiinţifice, aprobat prin Decizia CC al ANACEC nr. 6 din 18 decembrie 2018.

Responsabilitatea pentru conținutul fiecărui articol aparține în exclusivitate semnatarului.

Membrii Colegiului de redacție își asumă organizarea recenzării fiecărui articol parvenit la redacție, în baza criteriilor de peer review. Pentru fiecare articol sunt desemnați experții de rigoare, pe numele cărora, în variantă electronică, este trimis articolul.

Evaluarea articolelor 

Colegiul de redacție asigură caracterul anonim al recenzării: autorii nu cunosc identitatea experților, iar experții nu cunosc identitatea autorilor. Autorii urmează să se conformeze opiniei experților. Articolul este acceptat în cazul în care ambii referenți dau un aviz pozitiv. Dacă cei doi referenți au opinii diferite asupra articolului în cauză, se apelează la un al treilea referent. Dacă ambii recenzenți dau un aviz negativ, articolul este respins.

Autorul articolului respins are dreptul să propună spre publicare alte articole sau o variantă îmbunătățită a articolului respins în numărul următor al revistei.

         Autorii vor primi rezultatul evaluării: 
a) articol acceptat;
b) articol acceptat în următorul număr al revistei, după efectuarea modificărilor de către autor;
c) articol respins.

Criteriile de evaluare a articolelor:

1) axarea conţinutului pe probleme ştiinţifice de o largă rezonanţă fundamentală şi aplicativă;

2) originalitatea conţinutului;
3) încadrarea în profilul revistei;
4) formularea adecvată a titlului articolului;

5) respectarea structurii inerente unui articol ştiinţific;

6) respectare normelor de redactare a bibliografiei (surse relevante).

Pentru o evaluare complexă, a fost elaborat Formularul pentru recenzie, care oferă recenzentului posibilitatea de a se expune asupra criteriilor standard (structura inerentă unui articol științific, stilul de exprimare, prezentarea grafică, calitatea științifică a articolului etc.) înaintate față de un articol științific.

Etica revistei

Articolele acceptate pentru publicare în revista Philologia nu mai pot fi trimise la redacţia altei reviste. Materialele care conţin pasaje plagiate sau care au fost publicate în alte reviste/volume vor fi respinse.