Informații pentru autori

Materialele se prezintă în variantă electronică, în limbile română, engleză sau franceză.

Normele de redactare sunt următoarele:

Program: Word format, A4, Font: Times New Roman (TNR), Normal

Titlul: corp de litere – 12, majuscule, bold, centrat. După titlu se lasă un (1) spaţiu

Autorul/Autorii: prenumele, numele autorului – font Times New Roman, corp de litere – 12, centrat

Instituţia: font Times New Roman, corp de litere – 10, centrat

Rezumatul şi cuvintele-cheie: rezumatul va fi redactat în limba română și în limba engleză şi va conţine maximum 200 de cuvinte (aproximativ 10 rânduri). Cuvintele-cheie vor cuprinde 5-7 termeni/concepte.

Dimensiunea paginii: A4, margini: sus, jos şi stânga – 2,5 cm, dreapta – 1,5 cm

Textul de bază: font Times New Roman, corp de litere – 12, spaţiu interlinie – 1,5

Numerotarea paginilor – jos, dreapta.

Date despre autor: la finalul articolului se vor indica numele autorului, afilierea, telefon de contact, e-mail, funcția, codul ORCID și DOI.

Tehnica prezentării referinţelor bibliografice:

1.         BANU, Felicia. Titlu. Locul apariţiei: Editura, anul apariţiei. Paginaţia (opţional) ISBN.

2.         FRUNZĂ, Tudor. Titlu: teză de doctor habilitat în filologie. Chişinău, 2009. 52 p.

3.         Dimensiuni ale educaţiei…: Materialele conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională. „Impactul cercetării…”, Chişinău, 21-22 septembrie 2017. Chişinău: CEPUSM, 2017. 377 p.

4.         OLARU, Ion. De la didactica. În: Didactica spre o evoluţie. 2016, nr. 2 – 3, pp. 20-25.

În text:

1.         (Dediu, 2007, p. 345)

*Dacă autorul este citat în text, se indică doar anul.

** Dacă autorul este menţionat o singură dată în bibliografie, anul când a apărut cartea nu se indică.

Referinţele bibliografice se indică în ordine alfabetică.

Site webografia:

SARAMANDU, Nicolae. Inovaţia şi schimbarea în limbă în perspectivă sociolingvistică. www.ebooks.unibuc.ro/filologie/…/32.pdf. (vizitat 07.03.2013).

Nota 1. Volumul urmează normele ortografice din DOOM 2005.

Nota 2. Responsabilitatea vizând conţinutul articolelor revine în exclusivitate autorilor. Recepționarea articolului va fi confirmată în termen de două zile printr-un mesaj electronic.

Nota 3. Materialele prezentate fără respectarea normelor de redactare expuse anterior vor fi respinse.

Articolele pot fi trimise la adresa: philologia.if@gmail.com