Comitetul ştiinţific și Editorial

Redactor-şef:

dr. hab. Vasile Bahnaru, descarcă CV-ul

Marian Gheorghe SIMION, Ph.D. Editor, download CV

Harvard University,  Institute for Peace Studies in Eastern Christianity, United States of America

Redactori  adjuncţi:

dr. Ana Vulpe,dr. hab. Ion Plămădeală

Secretar  de  redacţie:

Mihai Papuc

Secretar  responsabil:

Veronica Puşcaş

Comitetul științific  

Activitatea revistei Philologia este coordonată de către un Comitet ştiinţific, a cărui componenţă include personalități notorii din țară și de peste hotare.

Acad. Mihai Cimpoi

Academia de Științe a Moldovei, Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”, Chișinău, Republica Moldova

Acad. Eugen Simion

Academia Română, Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”, București, România

M.c. Gheorghe Chivu

Academia Română, Universitatea din București, România

Dr. hab. Ioan-Gheorghe Rotaru

Institutul Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus” din București, România

Dr. Zorica Triff

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord Baia Mare, România

Dr. Consuela Wagner

Institut für Bildung und Persönlichkeitsförderung, Pfinztal, Germania

Dr. Tudor Cosmin Ciocan

Universitatea „Ovidius”, Constanța, România

Dr. Marian Gheorghe Simion

Universitatea Harvard; Institutul pentru Studii de Pace în Creștinismul Răsăritean, SUA

Dr. Brîndușa Sterpu

Institutul Național de Cercetări Economice, Academia Română, București, România

Dr. Mihai Covaci

Universitatea „Hiperion”, București, România

Dr. hab. Gheorghe Popa

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Republica Moldova

Dr. Bogdan Creţu

Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi, România

Dr. Silvia Pitiriciu

Universitatea din Craiova, România

Dr. Sorin Alexandrescu

Universitatea din București, România

Dr. Eugen Munteanu

Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi, România

Dr. Ala Sainenco

Memorialul Ipoteşti − Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, Botoşani, România

Dr. Oana Ursache

Universitatea din Granada, Spania

Dr. Felix Nicolau

Universitatea din Lund, Suedia

Dr. Adrian Tudurachi

Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu”, Cluj-Napoca, România

Dr. hab. Maria Șleahtițchi

Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”, Chișinău, Republica Moldova

Dr. Paul Cernat

Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”, București; Universitatea din București, România

Dr. Doina Butiurcă

Universitatea „Petru Maior”, Târgu-Mureș, România

Dr. Maia Morel

Universitatea din Québec în Abitibi-Témiscamingue, Canada

Dr. hab. Nina Corcinschi

Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”, Chișinău, Republica Moldova

Dr. hab. Eugenia Mincu

Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”, Chișinău, Republica Moldova

Dr. Viorica Răileanu

Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”, Chișinău, Republica Moldova